Muratdere Bakır ve Molibden Madeni Projesi:

Muratdere Bakır Projesi, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Muratdere köyü mevkiinde bir bakır-molibden madeni ve flotasyon tesisinin %100 yerli sermayeli şirketimiz (Pragma) tarafından hayata geçirilerek ülkemiz ekonomisine kazandırılmasını kapsamaktadır.

Konumu

Proje sahası Türkiye’nin kuzeybatısında, Ankara’nın yaklaşık 252 km batısında, İstanbul’un yaklaşık 144 km güneydoğusunda, Bursa – Eskişehir devlet kara yolunun 1 km güneyinde yer almaktadır. Proje sahası kara yolu ulaşım ağı ile Bursa iline 100 km ve Gemlik Limanı’na 125 km mesafededir. En yakın hava alanı 54 km mesafede Eskişehir’de bulunmaktadır. Kurulacak tesisimiz Bilecik’e 30 km, Bozüyük ilçesine 15 km, Muratdere köyündeki en yakın yerleşim birimine ise 1,5 km uzaklıktadır.

Kısa Tarihçesi

Bölgede ilk cevher arama çalışmalarına MTA tarafından 1998 yılında başlanmıştır. Daha sonra 2005 ve 2011 yılları arasında Stratex Madencilik San. ve Tic. A.Ş. (Stratex) tarafından sahada arama çalışmaları yürütülmüştür.

Şirketimiz, bu projeyi 2012 yılında henüz geliştirme aşaması devam ederken satın alarak milli sermayeye kazandırmış ve yatırımlarına başlamıştır. Bu satın almadan sonra sahada sondaj ve ileri mühendislik çalışmaları yaparak yatırımlarına devam etmiştir. Tüm bu yatırımlar ve çalışmalar, resmi izinler dahilinde, çevresel konulara azami ihtimam gösterilerek ve bölge halkı ve resmi kurumlarla tam bir uyum içerisinde gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında söz konusu ruhsat sahası dâhilinde gerçekleştirilen sondajlar ve dünya çapında tanınan uluslararası mühendislik firmalarının çalışmaları neticesinde ortalama cevher tenörleri %0,52 Cu (bakır), 125 ppm Mo (molibden) olan 16 milyon ton cevher rezervi belirlenmiş ve bu rezervin ekonomiye kazandırılması için kapsamlı bir yatırım projesi hazırlanmıştır.

Bakır ve Molibden Üretim Yöntemi

Proje kapsamında açık ocak işletmeciliği ile yılda ortalama 1,6 milyon ton bakır-molibden cevherinin çıkarılması planlanmaktadır. Cevher, sahada inşa edilecek modern ve son teknolojiye sahip flotasyon (yüzdürme) tesisinde zenginleştirilecek ve bakır ve molibden konsantresi elde edilecektir. Dünyada ve Türkiye’de de birçok örneği olduğu gibi flotasyon tesisleri güvenli, temiz ve çevre dostu olup tesis dışına sıfır deşarj prensibi ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Bölge Halkına, Yerel Ekonomiye ve Ülkemize Ekonomik Katkıları

Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine son derece duyarlı olarak hazırlanan projemiz kapsamında yöre halkına, yerel ekonomiye ve Türkiye’ye sunulacak katkılardan bazıları şöyledir:

  • Muratdere Bakır Projesi’nin ekonomik olarak bölgeye ve Türkiye’ye cari fiyatlarla asgari 3 milyar 200 milyon TL’lik bir katkı sağlayacağı hesaplanmaktadır. Yaklaşık 210 milyon TL tutarında bir yatırımla devreye alınacak proje ile 1 milyar 900 milyon TL’lik bakır ve molibden konsantresi ihracatı yapılacak; böylece ülkemizin en önemli cari açık kalemlerinden birisi azaltılmasına katkı sağlanacaktır.
  • Yaratılan iş fırsatları ile özellikle genç nüfusun tersine göçü hedeflenmekte ve en az 200 kişiye doğrudan istihdam yaratılacaktır.
  • İnşaat, işletme ve rehabilitasyon dönemlerinde özellikle Bozüyük ve çevresinden yerel satın alma en üst seviyeye çıkarılacak, konsantre cevher nakliyesi, inşaat malzemeleri tedariği, personel taşıma ve yemek hizmetleri, enerji nakil hattı çekilmesi, hafriyat işleri, iş makinesi tedariği gibi daha birçok mal ve hizmet bölge halkından temin edilecektir. Örneğin cevher ihracatı için 235 bin ton konsantre cevherin gidiş-dönüş toplam 24.400 seferde 2 milyon 800 bin kilometre yol kat edilerek maden sahasından Gemlik Limanı’na nakliyesi işinin yerelde kurulacak bir kooperatif veya şirket aracılığıyla taşınması için yapılan çalışmalar sürdürülmektedir.
  • Geleneksel geçim kaynaklarının korunması, desteklenmesi ve iyileştirilmesi için çok paydaşlı projeler hayata geçirilerek, ormancılık, hayvancılık, tarım gibi faaliyetlerin geliştirilerek devam etmesi sağlanacaktır.
  • Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzce bölge halkının ihtiyaçları ve geri bildirimleri doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecektir. Köyün fiziki şartlarının iyileştirilmesi, yöre halkına verilecek mesleki eğitimler gibi eğitim, sağlık ve sosyal destekleri içeren çalışmalar da şirketimizce planlanan hususlar dahilinde bulunmaktadır.
  • Sorumlu ve sürdürülebilir madencilik anlayışımız çerçevesinde, madencilik faaliyetlerimiz sona erdiğinde açık ocak konumunda oluşturulacak gölet çevresine köye uzun yıllar gelir getirecek bir restoran ve sosyal tesis inşa edilerek muhtarlığa devredilecektir. Bu tesis, köyün birçok ihtiyacının kendi kaynaklarından karşılanmasına yardımcı olacağı gibi madencilik faaliyetleri sonrasında da köy halkının kendi köylerinde çalışmayı sürdürebilmelerine imkan sağlayacaktır.
  • Proje kapsamında, devlet hakkı, buluculuk hakkı, kurumlar vergisi, orman izin bedelleri gibi kalemler dâhilinde kamuya toplam 266 milyon TL ödeme yapılacak, ayrıca katma değer vergisi ve sosyal güvenlik primleri gibi vergiler proje süresince ayrıca ödenecektir.