Kurumsal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler Çalışmalarımız

Aydınlık bir gelecek için sorumlu madencilik anlayışımız doğrultusunda kilit paydaşlarımızla iki yönlü iletişimi tesis ediyor, onları bilgilendiriyor, dinliyor ve fikirlerine önem veriyoruz. Herkes tarafından kolayca ulaşılabilen, işleyen ve etkin bir geribildirim mekanizmasını hayata geçiriyoruz.

Biz ülkemizin ve sanayimizin gelişimi için çok önemli olan madenlerimizi ve değerlerimizi ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışıyor ama bu yaparken sorumluluğumuzun bilincinde davranmayı asla unutmuyoruz. Çalışanlarımız, çevremiz ve komşularımız üzerindeki etkimizi en aza indirirken, projemizin kazançlarını yine onlarla paylaşmaya kendimizi adıyoruz. Bu doğrultuda yerel istihdama öncelik veriyor, yaratılan yeni iş fırsatları ile özellikle genç nüfusun tersine göçünün sağlanmasını hedefliyor, inşaat, işletme ve rehabilitasyon dönemlerinde özellikle Bozüyük ve çevresinden yerel satın almayı en üst seviyeye çıkaracak çalışmaları bugünden planlıyoruz.

Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzce bölge halkının ihtiyaçları ve geri bildirimleri doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek, köyün fiziki şartlarını iyileştirmek, yöre halkına mesleki eğitimler gibi eğitim, sağlık ve sosyal destek imkanlarını artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sorumlu ve sürdürülebilir madencilik anlayışımız çerçevesinde, madencilik faaliyetlerimiz sona erdiğinde köye uzun yıllar gelir getirecek bir gölet ve çevresine bir restoran ve sosyal tesisin inşa edilerek muhtarlığa devredilmesini kapsayan bir projemizi de halkımızın beğenisine sunuyoruz.

Çevreye Duyarlı Yaklaşımımız
Muratdere Madencilik Çevreye Duyarlı Yaklaşımımız

Projemiz, sahanın jeolojik yapısı, bin yıllık yağış serileri, bitki örtüsü, yeraltı ve yerüstü su kaynakları, ormancılık, tarım ve hayvancılık gibi birçok farklı alanda yapılan uzun dönemli bilimsel çalışmalar sonucunda ve çevresel sürdürülebilirlik ölçütlerine son derece duyarlı olarak hazırlanmıştır.  Açık ocak yöntemiyle yürütülecek madencilik faaliyetlerimiz 10 yıl sürecek ve yaklaşık 16 milyon ton bakır ve molibden cevheri çıkarılacaktır. Cevher, sahada inşa edilecek modern ve son teknolojiye sahip flotasyon (yüzdürme) tesisinde zenginleştirilecek ve bakır ve molibden konsantresi elde edilecektir. Dünyada ve Türkiye’de de birçok örneği olduğu gibi flotasyon tesisleri güvenli, temiz ve çevre dostu olup tesis dışına sıfır deşarj prensibi ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Atık Depolama Sahası ve Su Kullanımı 

Muratdere Madencilik Atık Depolama Sahası ve Su Kullanımı

Tesisten çıkacak öğütülerek cevheri alınmış kayalar,  tüm mühendislik hesaplamaları, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli, dünyaca tanınan Türk ve yabancı mühendislik firmaları tarafından hazırlanan atık depolama sahasında (ADT) kuru olarak depolanacaktır. Diğer tüm tesis ve ünitelerde olduğu gibi ADT’nin çevresinde de su kuşaklama kanalları inşa edilecek ve böylece her türlü aşırı yağış durumunda dahi bölgenin hidrolojisi korunacaktır.

Benzer büyüklükteki birçok sanayi tesisine oranla çok daha az su tüketimine sahip olacak tesisimizde kullanılan su sisteme geri kazandırılarak tekrar tekrar kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve flotasyon tesisimizden dışarı herhangi bir sıvı deşarjı mümkün değildir. ADT de sıfır deşarj ve sızdırmazlık prensipleri ile inşa edileceğinden zemine herhangi bir sızıntı olması ihtimali daha en başından ortadan kaldırılmaktadır.

Muratdere Madencilik Ormanlık Alanda Çalışma ve Orman Vasfına Geri Kazandırma (Rehabilitasyon) Çalışmaları

Ormanlık Alanda Çalışma ve Orman Vasfına Geri Kazandırma (Rehabilitasyon) Çalışmaları

Projemizin tamamını sorumluluğumuzun bilincinde çalışmak ve hatta daha da fazlasını yapmak üzere tasarladık.

Proje kapsamında madencilik faaliyeti yapılacak alanlardaki verimli bitkisel toprak, projenin başında yüzeyden alınarak sonradan serilmek üzere ayrı olarak depolanacaktır. Proje sahası sınırları yaklaşık 211 hektar iken bunun yalnızca 121 hektarlık kısmında madencilik yapılacaktır ve mümkün olan en az sayıda ağacın kesilmesi temin edilecektir. Daha sonra yeniden orman vasfı kazandırılacak bu alanlardaki kesim işlemi de kademeli olarak yıllar içinde yapılacaktır. Örneğin batı ocakta yaklaşık 18 hektarlık bir alanda ilk 5 yıl boyunca herhangi üretim yapılmayacaktır. Projenin ilerlemesi ile birlikte ağaç kesimi yıldan yıla peyderpey yapılacağından, orman köylüsü ağaçları tek seferde kesmeyeceği gibi yıllar içerisinde ihtiyaç duyuldukça kesim yapmaya devam edebilecektir.

Madencilik faaliyeti yapılan alanlara serilmek üzere projenin başında ayrı olarak depolanan bitkisel toprak, madencilik faaliyeti biten kısımlara projenin sonu beklenmeden yeniden serilerek ağaçlandırılacak ve böylece bu alanların yeniden orman vasfı kazanması süreci hızlandırılmış olacaktır.

Tüm bu rehabilitasyon işlemleri tamamen devletimizin kontrolünde, Orman Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır ve bedelleri şirketimizden peşin alınmaktadır. Ancak buna rağmen şirketimiz, doğaya geri kazandırma çalışmalarını madencilik faaliyetlerine henüz devam ederken yürütmeye başlayacaktır. Büyük ölçüde verimli orman statüsündeki arazinin rehabilitasyon çalışmaları neticesinde 20 yılda sık orman, 30 yılda ise ekonomik orman vasfını geri kazanması beklenmektedir.

Açık ocak konumunda madencilik faaliyetleri sona erdiğinde yapay bir gölet oluşturulacak, aynı zamanda köy muhtarlığına uzun yıllar düzenli bir gelir ve köy halkına istihdam sağlayabilecek turistik bir tesis ve yürüyüş yolları ile görsel ve ekonomik bir değer de köye kazandırılmış olacaktır.

Yüksek İş Güvenliği Standartlarımız
Muratdere Madencilik İş Güvenliği

Çalışanlarımız ve komşularımız için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamını yaratmak bizim birincil önceliğimizdir.

Bu bölgede herkesin çalışmak için tercih ettiği bir işveren olmak ve tüm çalışanlarımızın her gün evlerine ve ailelerine sağlıklı bir şekilde dönmelerini sağlamak için etkinliği kanıtlanmış bir İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni devreye sokacak ve bundan asla taviz vermeyeceğiz.